Aktualności

2015-05-16 08:20

Ewangelia na dziś – w 3 zdaniach – 16 maj

EWANGELIA (J 17,20-26)

Również wśród katolików zdarzają się podziały, przejawiające się czasem w zaciekłych dyskusjach.

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus modli się o jedność dla uczniów, dzięki której ludzie w Niego uwierzą.

Żądanie, by to inni zrezygnowali ze swoich poglądów nie jest dążeniem do jedności, tylko do dominacji.

ks. Eugeniusz Burzyk

czytaj więcej...