Aktualności

2015-05-14 07:47

Ewangelia na dziś – w 3 zdaniach – 14 maj

EWANGELIA (J 15,9-17)

Także niewierzący przestrzegają często przykazań, uważając je za gwarancję ładu i porządku.

Jezus naucza, iż motywacją do zachowania przykazań jest pragnienie trwania w Bożej miłości.

Przykazania nie są utrudniającym życie kaprysem Boga; wspomagają i chronią miłość człowieka.

ks. Eugeniusz Burzyk

 

czytaj więcej...