Aktualności

2015-03-13 10:24

Ewangelia na dziś – w 3 zdaniach – 13 marca

EWANGELIA  (Mk 12, 28b-34)

Bóg nie jest rywalem

Dlaczego pierwszym przykazaniem jest miłość Boga, a nie bliźniego, który bardzo jej potrzebuje?

W Piśmie Świętym miłość jest imieniem Boga: „Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością”.

Człowiek nie jest twórcą miłości, tylko Bóg; może kochać tylko tą miłością, którą od Niego przyjął.

 

Ks. Eugeniusz Burzyk

czytaj więcej...