Aktualności

2023-09-08 16:11

Ewangelia na dziś – 9 wrzesień 2023 rok

EWANGELIA  (Łk 6, 1-5) – Chrystus jest panem szabatu

(…) Syn Człowieczy jest panem szabatu.

————–

Szabat ofiarowany nam przez Boga to nie jest zwykła przerwa pośród miliona obowiązków, ale czas spotkania z Panem, a nie praca. Na kartach Pisma Świętego tylko dwie nikczemne postaci żądają od ludu Bożego nieustannej pracy i znoju: faraon z Egiptu i bestia z Apokalipsy. Jezus tymczasem jest Panem szabatu.

 

Jezu, mój Królu, pozwól mi tak przeżywać wiarę, żeby serce świętowało Twoją bliskość. Niech każda niedziela stanie się dla mnie czasem spędzonym z Tobą.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 6, 1-5)

Chrystus jest panem szabatu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami, jedli.
Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: „Czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat?”
Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: „Nawet tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać”.
I dodał: „Syn Człowieczy jest panem szabatu”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...