Aktualności

2019-09-08 18:11

Ewangelia na dziś – 9 wrzesień 2019 rok

EWANGELIA (Łk 6, 6-11) – Uzdrowienie w szabat

(…) Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić? życie ocalić czy zniszczyć?
I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę”.

Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi.

————–

Panie, Ty przyszedłeś, aby każdego z nas wyzwolić z wszelkich zniewoleń. W Tobie jest nasza moc i nasza nadzieja. Pozwól mi doświadczać tego każdego dnia.

EWANGELIA  (Łk 6, 6-11)

Uzdrowienie w szabat

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę.
Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go.
On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: „Podnieś się i stań na środku”. Podniósł się i stanął.
Wtedy Jezus rzekł do nich: „Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić? życie ocalić czy zniszczyć?”
I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę”. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa.
Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...