Aktualności

2021-10-08 17:11

Ewangelia na dziś – 9 październik 2021 rok

EWANGELIA (Łk 11, 27-28) – Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego

(…) Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają.

————–

Jak często otwieramy Pismo Święte, aby poznać Słowo Boże? Jak często zatrzymujemy się nad nim, by je kontemplować? Czy staramy się nim żyć? Szczęśliwy jest człowiek, który w swoim życiu kieruje się tym Słowem, bo ono łączy nasze życie z Bogiem. Tak jak matka rodzi dziecko i je pielęgnuje, dba o nie, tak samo Bóg przez swoje Słowo opiekuje się nami, prowadzi nas przez życie. Słowo Boże to słowo życia.

 

Jezu, niech Twoje Słowo zawsze będzie światłem na ścieżkach mojego życia, niech mnie prowadzi i wychowuje.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 11, 27-28)

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».
Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...