Aktualności

2020-10-08 18:11

Ewangelia na dziś – 9 październik 2020 rok

EWANGELIA  (Łk 11, 15-26) – Walka Chrystusa ze złym duchem

(…) Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy.

————–

Przewrotne serce człowieka nawet Bogu potrafi przypisywać złe czyny czy intencje. „Ma Belzebuba”, czyli złego ducha, mówiono o Jezusie. „Bóg cię pokarał. To zapłata za twoje grzechy”, mówimy dzisiaj. Bóg nie chce ani naszego zła, ani cierpienia, ani grzechu. On przyszedł, aby uwalniać, leczyć, zbawiać. On jednoczy, a nie rozprasza. A ja? Czy w moim życiu, postępowaniu jednoczę się z Jezusem, czy rozpraszam? Czy jestem z Nim, czy przeciw Niemu?

 

Jezu, chroń mnie od przewrotnych pokus złego ducha ukazującego mi Twój zafałszowany obraz.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 11, 15-26)

Walka Chrystusa ze złym duchem

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: „Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak znając ich myśli rzekł do nich: „Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.
Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: «Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem». Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam.
I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż poprzedni”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...