Aktualności

2020-03-08 18:11

Ewangelia na dziś – 9 marzec 2020 rok

EWANGELIA (Łk 6, 36-38) – Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone

(…) Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.

————–

My widzimy jedynie czyny i postawy drugiego człowieka. Nie możemy dotrzeć do jego serca, pragnień, motywacji. Dlatego nasz osąd jest zawsze powierzchowny. Tylko Bóg zna serce człowieka i to, co naprawdę nim kieruje, więc może sądzić nas sprawiedliwie. A sąd Jego jest zawsze pełen miłosierdzia. Przyjmijmy dziś zaproszenie Jezusa, aby stawać się jak Ojciec, pełni miłosierdzia, przebaczenia, dobroci. Szukajmy prawdy, ale czyńmy to zawsze z miłością. 

 

Jezu, niech moja miara wobec drugiego człowieka będzie coraz bardziej podobna do Twojej miary wobec mnie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 6, 36-38)

Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...