Aktualności

2022-02-08 16:11

Ewangelia na dziś – 9 luty 2022 rok

EWANGELIA (Mk 7, 14-23) – Prawdziwa nieczystość pochodzi z serca

(…) Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota.

————–

Potępiamy innych, godzinami rozważamy, co wolno, a czego nie wolno, zamieniamy się w sędziów naszych braci, czynimy siebie moralnymi autorytetami, rozsądzając, jakie zachowania Bóg by pochwalił, a jakie zganił. Lecz na nasze szczęście, Jezus patrzy w serce człowieka i rozumie go lepiej niż ktokolwiek z nas. Kto pozostaje z Nim w relacji, sam zrozumie, co jest dobre, a co złe, i odkryje, że z serca człowieczego może wylewać się dobro.

 

Jezu, stworzyłeś moje serce na podobieństwo swojego Bożego Serca. Nie pozwól mi pragnąć rzeczy złych, lecz jedynie Ciebie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 7, 14-23)

Prawdziwa nieczystość pochodzi z serca

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego:
«Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»
Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o tę przypowieść. Odpowiedział im: «I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i zostaje wydalone na zewnątrz». Tak uznał wszystkie potrawy za czyste.
I mówił dalej: «Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...