Aktualności

2024-07-08 16:30

Ewangelia na dziś – 9 lipiec 2024 rok

EWANGELIA (Mt 9, 32-38) – Jezus lituje się nad ludźmi

(…) Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę. 

————–

Również dziś jest wielkie zapotrzebowanie na wypędzanie złego ducha. Dziś też dużo ludzi jest jemu poddanych, wręcz oddanych – opętanych i zniewolonych. A mało jest takich, którzy chcieliby się zająć wypędzaniem go, choćby z własnego życia. A tak niewiele trzeba, by złego ducha wypędzić!

 

Jezu, mój Królu, powierzam Ci tych wszystkich, którzy zostali zwiedzeni przez złego ducha, niech uciekają się do Twojej Krwi, która oczyszcza i leczy.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 9, 32-38)

Jezus lituje się nad ludźmi

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!»
Lecz faryzeusze mówili: «Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy».
Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...