Aktualności

2024-04-08 16:23

Ewangelia na dziś – 9 kwiecień 2024 rok

EWANGELIA (J 3, 7b-15) – Trzeba się powtórnie narodzić

(…) Tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

————–

Misja Jezusa oznacza krzyż, konieczne jest wywyższenie Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Jeśli naprawdę uwierzymy w te słowa, zmienimy się. Zaczniemy inaczej patrzeć na świat, a także na innych ludzi. Będziemy wtedy kontynuować dzieło Jezusa, troszcząc się o braci i okazując sobie wzajemnie miłosierdzie.

 

Jezu, mój Królu, pragnę być Twoim uczniem, słuchać Twoich słów, kochać jak Ty. Pomóż mi, proszę, stać się nowym człowiekiem.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 3, 7b-15)

Trzeba się powtórnie narodzić

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do Nikodema:
«Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha».
Na to rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się może stać?».
Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: «Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, co widzieliśmy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...