Aktualności

2021-12-08 16:11

Ewangelia na dziś – 9 grudzień 2021 rok

EWANGELIA (Mt 11, 11-15) – Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela

(…) Kto ma uszy, niechaj słucha!

————–

Bóg mówi do nas codziennie, a każde Jego Słowo ma moc przemieniać i wychowywać człowieka. Bóg posyła też do nas świadków, którzy pomagają nam głębiej zrozumieć i zrealizować w życiu Jego Słowo. Tylko czy my pozwalamy świadkom do nas mówić? Czy ich słuchamy? Czy bierzemy z nich przykład? Jan Chrzciciel to szczególny patron czuwania adwentowego. Bądźmy tak jak On mocni i gorący w wierności Bogu. A nawet szaleni dla Boga.

 

Jezu, przepraszam Cię, że często jestem głuchy na Twoje Słowa. Pragnę się zmienić.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 11, 11-15)

Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do tłumów: «Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść.
Kto ma uszy, niechaj słucha!».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...