Aktualności

2021-01-07 17:11

Ewangelia na dziś – 8 styczeń 2021 rok

EWANGELIA (Mk 6, 34-44) – Rozmnażając chleb, Jezus objawia swoją moc

(…) Wy dajcie im jeść!

————–

Na kartach Ewangelii spotykamy Jezusa, który okazuje swoje miłosierdzie i zapewnia człowiekowi szczęście. „Wy dajcie im jeść!”. To zadanie jest wciąż aktualne. Tymi słowami zwraca się Jezus do swoich uczniów, gdy proszą Go, aby głodni słuchacze Słowa rozeszli się i poszukali sobie żywności. On potrzebuje rąk uczniów, aby podać chleb. Dziś Jezus patrzy z miłosierdziem nie tylko na biedę człowieka, ale również na niepokój naszych czasów.

 

Jezu, daj mi serce miłosierne, abym nigdy nie przeszedł obojętnie obok ludzkiego dramatu i biedy człowieka.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 6, 34-44)

Rozmnażając chleb, Jezus objawia swoją moc

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.
A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia».
Lecz On im odpowiedział: «Wy dajcie im jeść!».
Rzekli Mu: «Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać jeść?».
On ich spytał: «Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie!».
Gdy się upewnili, rzekli: «Pięć i dwie ryby».
Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu.
A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by podawali im; także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do syta i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i resztek z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...