Aktualności

2020-01-07 18:11

Ewangelia na dziś – 8 styczeń 2020 rok

EWANGELIA (Mk 6, 34-44) – Rozmnażając chleb Jezus objawia swoją moc

(…) Wy dajcie im jeść.

————–

Słowo Boże zasiane z miłością w sercach słuchających Go ludzi jest także cudem rozmnożenia Dobrej Nowiny, cudem rozmnożenia Ewangelii. To Słowo, usłyszane i przyjęte, ludzie zaniosą dalej, do swych rodzin, domów, wiosek czy miasteczek. I ja pragnę słuchając Słowa zanieść je do miejsc, w których dam świadectwo bycia uczniem Chrystusa.

 

Jezu, karm mnie Twoim słowem i Twoim ciałem, abym mógł żyć pełnią życia.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 6, 34-44)

Rozmnażając chleb Jezus objawia swoją moc

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.
A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce jest puste, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia”.
Lecz On im odpowiedział: „Wy dajcie im jeść”.
Rzekli Mu: „Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać jeść?”
On ich spytał: „Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie !”
Gdy się upewnili, rzekli: „Pięć i dwie ryby”.
Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu.
A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i ostatki z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...