Aktualności

2023-08-07 16:11

Ewangelia na dziś – 8 sierpień 2023 rok

EWANGELIA  (Mt 14, 22-36) – Jezus chodzi po jeziorze

(…) Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!

————–

Postawa Piotra – spontaniczna, gwałtowna, prowokująca Jezusa do działania – imponuje. On jako jedyny zareagował, pozostałym uczniom odebrało mowę. W sensie duchowym uciszenie burzy na jeziorze symbolizuje czas naszych zmagań, z jakimi borykamy się praktycznie codziennie, dochodzenie do granic wyczerpania, gdy brakuje już sił. Tylko z Jezusem nasze zmagania będą do zniesienia.

 

Jezus, mój Królu, potrzebuję Twojego zapewnienia: „Nie bój się, Ja jestem”. Nie proszę, byś uciszył burzę, ale chwyć mnie mocno za rękę i po prostu bądź!

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 14, 22-36)

Jezus chodzi po jeziorze

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.
Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.
Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!»
Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!»
A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!»
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?»
Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym».
Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy Go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do Niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli Jego płaszcza mogli się dotknąć; a wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...