Aktualności

2019-10-07 18:11

Ewangelia na dziś – 8 październik 2019 rok

EWANGELIA (Łk 10, 38-42) – Jezus w gościnie u Marty i Marii

(…) Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.

————–

Słuchanie Słowa, przebywanie w obecności Boga nie jest czasem straconym. Jezus wskazuje w ten sposób właściwą hierarchię spraw. Tylko słuchanie Boga jest konieczne. Bez spotkania z Bogiem nie ma pokoju serca, a działanie staje się tylko ciężarem.

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 10, 38-42)

Jezus w gościnie u Marty i Marii

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.
Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła».
A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...