Aktualności

2022-02-07 16:11

Ewangelia na dziś – 8 luty 2022 rok

EWANGELIA (Mk 7, 1-13) – Prawo Boże i tradycje ludzkie

(…) Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.

————–

Tragiczna jest historia nadużywania Pisma Świętego do przeprowadzenia swoich – często sprzecznych z planem Bożym – celów. Czynili tak przez wieki możni tego świata, niewierni duchowni, manipulatorzy i propagandziści, faryzeusze wszystkich wieków, czynimy tak i my. Stosujemy prawo, zapominając o Prawodawcy. Całujemy lekcjonarze, lecz nie mamy miłości do Tego, który kryje się i odsłania w każdej literze świętego tekstu. Potrzebujemy nawrócenia.

 

Jezu, nie pozwól, bym powołując się na Ciebie i Twoje Słowo, gardził ludźmi i wydawał na nich sądy. Daj mi Ducha Dobrej Nowiny.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 7, 1-13)

Prawo Boże i tradycje ludzkie

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.
Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?»
Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie».
I mówił do nich: «Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: „Czcij ojca swego i matkę swoją”, oraz: „Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie”. A wy mówicie: „Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie” – to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...