Aktualności

2019-11-07 18:11

Ewangelia na dziś – 8 listopad 2019 rok

EWANGELIA (Łk 16, 1-8) – Przypowieść o nieuczciwym rządcy

(…) Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek.

————–

Uczciwa praca jest drogą prowadzącą do Boga. Staje się współdziałaniem z Bogiem w trosce o Jego dzieło stworzenia, zdobywaniem codziennego chleba, znakiem służebnej miłości i drogą doskonalenia człowieka. Wzywasz mnie, Panie, abym uczciwą pracą głosił Twoją Ewangelię. Niech Twoja łaska pomoże mi wykorzystywać wszystkie moje zdolności w służbie Tobie i ludziom.

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 16, 1-8)

Przypowieść o nieuczciwym rządcy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek.
Przywołał go do siebie i rzekł mu: «Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą».
Na to rządca rzekł sam do siebie: «Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu».
Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: «Ile jesteś winien mojemu panu?» Ten odpowiedział: «Sto beczek oliwy». On mu rzekł: «Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt». Następnie pytał drugiego: «A ty ile jesteś winien?» Ten odrzekł: «Sto korców pszenicy». Mówi mu: «Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt».
Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...