Aktualności

2024-07-07 16:30

Ewangelia na dziś – 8 lipiec 2024 rok

EWANGELIA (Mt 9, 18-26) – Uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Jaira

(…) Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie.

————–

Dzisiejsza Ewangelia uświadamia nam jedną rzecz: nigdy nie modlimy się o wskrzeszenie. Czy jest to spowodowane brakiem wiary, czy może raczej pogodzeniem się z bolesną stratą? Jak bardzo trzeba kochać i jak wielką trzeba mieć wiarę, aby nie móc pogodzić się ze śmiercią i szukać ratunku u Jezusa, który może wszystko.

 

Jezu, mój Królu, dziękuję Ci, że zapewniasz mnie o tym, że dla tego, kto wierzy, nie ma rzeczy niemożliwych.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 9, 18-26)

Uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Jaira

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon, prosił: «Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie». Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim.
Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: «Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa».
Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: «Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła». I od tej chwili kobieta była zdrowa.
Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: «Odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi». A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...