Aktualności

2023-09-06 16:11

Ewangelia na dziś – 7 wrzesień 2023 rok

EWANGELIA  (Łk 5, 1-11) – Cudowny połów ryb i powołanie Apostołów

(…) Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny.

————–

Szymon Piotr próbował przekonać Jezusa do odsunięcia się od niego. A ile razy my dajemy Panu powód do odejścia? Na szczęście Jezus potrafi przeniknąć człowieka i wydobyć z niego to, co najwartościowsze. Wie, że jesteśmy ludźmi w drodze, upadamy i powstajemy. 

 

Jezu, mój Królu, naucz mnie wyciągać wnioski z każdego doświadczenia życiowego. Pozwól mi zobaczyć owoce Twojego działania pośród mojej słabości.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 5, 1-11)

Cudowny połów ryb i powołanie Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów”.
A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”.
Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.
Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”.
I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali: jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona.
Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”.
I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...