Aktualności

2019-09-06 18:11

Ewangelia na dziś – 7 wrzesień 2019 rok

EWANGELIA (Łk 6, 1-5) – Chrystus jest panem szabatu

W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami, jedli.
Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: Czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat?
Jezus rzekł: Syn Człowieczy jest panem szabatu. 

————–

Moja dusza pragnie Ciebie, Boga żywego. Pomóż mi, Panie, bym zawsze Ciebie stawiał w centrum mojej wiary, uwielbiał Cię i służył Ci, dostrzegając potrzeby innych.

EWANGELIA  (Łk 6, 1-5)

Chrystus jest panem szabatu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami, jedli.
Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: „Czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat?”
Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: „Nawet tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać”.
I dodał: „Syn Człowieczy jest panem szabatu”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...