Aktualności

2019-08-06 18:11

Ewangelia na dziś – 7 sierpień 2019 rok

EWANGELIA (Mt 14,13-21) – Wiara niewiasty kananejskiej

(…) „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”.
Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.
Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”.

————–

Panie, jak kobieta kananejska nie chcę przegapić Twojego przejścia przez moje życie. Pragnę w spotkaniu z Tobą umocnić swoją wiarę i jeszcze bardziej zdecydowanie iść za Tobą.

EWANGELIA (Mt 15,21-28)

 

Wiara niewiasty kananejskiej

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.
Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”.
Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”.
A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi”.
On jednak odparł: „Niedobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać psom”.
A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów”.
Wtedy Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz”. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...