Aktualności

2020-03-06 18:11

Ewangelia na dziś – 7 marzec 2020 rok

EWANGELIA (Mt 5, 43-48) – Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski

(…) Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.

————–

Jezus zaprasza nas, abyśmy poszerzyli serca, kochając jak Ojciec, coraz bardziej bezinteresownie. Łatwo kochać tych, którzy darzą nas miłością. Ale miłość nieprzyjaciół przychodzi nam z trudem i bez Bożej pomocy właściwie jest niemożliwa. Prawdziwa miłość wypływa z głębi serca człowieka i zależy od jego pragnienia miłowania, a nie od osób, które ma przed sobą. Niech nasza miłość będzie ciepła jak słońce i ożywcza jak wiosenny deszcz.

 

Jezu, Ty zawsze mnie kochasz: kiedy jestem blisko Ciebie i kiedy staję się Twoim nieprzyjacielem przez grzech.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 5, 43-48)

Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził».
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...