Aktualności

2020-05-06 18:11

Ewangelia na dziś – 7 maj 2020 rok

EWANGELIA (J 13, 16-20) – Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje

(…) Sługa nie jest większy od swego pana.

————–

Jezus nie chce mieć sług, lecz przyjaciół. W Jego wspólnocie wszyscy są równi, nie ma panów i poddanych. Takie jest pragnienie Jezusa wobec całego Kościoła i każdej wspólnoty, rodzinnej, parafialnej: wzajemność, duch przyjaźni, zaufanie, objawienie Woli Ojca, miłość. Każdy z nas jest przez Jezusa wybrany, aby uczestniczyć w Jego wspólnocie, w Jego przyjaźni. Od nas zależy, czy przyjmiemy ten dar.

 

Jezu, Ty oddałeś za mnie życie jako mój przyjaciel. Ty czynisz mnie swoim przyjacielem, abym tę przyjaźń niósł dalej w Twoje imię.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 13, 16-20)

Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.
Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz potrzeba, aby się wypełniło Pismo: «Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę». Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...