Aktualności

2020-11-06 18:11

Ewangelia na dziś – 7 listopad 2020 rok

EWANGELIA  (Łk 16, 9-15) – Nie można służyć Bogu i mamonie

(…) Żaden sługa nie może dwom panom służyć.

————–

Życie tworzy się i buduje, krok po kroku, małymi gestami uczciwości i wierności. O człowieku nie świadczy to, jak się zachowuje wśród innych, ponieważ wiele rzeczy można zrobić na pokaz, dla poklasku czy akceptacji. O człowieku świadczą jego czyny, postawy i wybory dokonane w samotności, gdzie nikt go nie widzi oprócz Boga, który zna nasze serca. Wierność codziennie podejmowanym zobowiązaniom rodzinnym i zawodowym, wierność modlitwie, wierność…

 

Jezu, naucz mnie czynić małe rzeczy z wielką miłością, niech one budują moje życie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 16, 9-15)

Nie można służyć Bogu i mamonie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobra kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie”.
Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego.
Powiedział więc do nich: „To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...