Aktualności

2019-11-06 18:11

Ewangelia na dziś – 7 listopad 2019 rok

EWANGELIA (Łk 15, 1-10) – Przypowieści o zgubionej owcy i zgubionej drachmie

(…) Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

————–

Dobry Pasterz szuka cierpliwie każdej zagubionej owcy. W sakramencie pokuty Jezus cieszy się z naszego powrotu. Nasza wdzięczność powinna prowadzić do dzielenia się doznanym miłosierdziem z innymi. Panie, niech Twoja walka o mnie i moich bliskich będzie okazją nawracania się ku Miłości. Dobry Pasterzu, pomóż mi naśladować Cię w trosce o zbawienie innych.

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 15, 1-10)

Przypowieści o zgubionej owcy i zgubionej drachmie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.
Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?
A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła».
Powiadani wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.
Albo jeśli jakaś kobieta mając dziesięć drachm zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie?
A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam».
Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...