Aktualności

2022-07-06 16:11

Ewangelia na dziś – 7 lipiec 2022 rok

EWANGELIA (Mt 10, 7-15) – Wskazania na pracę apostolską

(…) Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.

————–

Ostatnie zdanie szokuje. Lżej będzie tym miastom, które wypełnione były grzechem, niż tym, które nie chciały słuchać Ewangelii… Sąd na końcu czasów będzie niezwykły, skoro grzech i nieprawość będą oceniane łagodniej niż zamknięcie na słowa apostołów. Jak wielkiej musimy dokonać w swoim życiu rewolucji, skoro nieprzyjmowanie Słowa Ewangelii traktujemy jak niewielką winę, niewielki problem…

 

Jezu, mój Królu, otwórz mi uszy i serce, bym wytrwale i z nadzieją słuchał zawsze Twojego świętego Słowa i wprowadzał je w życie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 10, 7-15)

Wskazania na pracę apostolską

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy.
A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was.
A jeśliby was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych! Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...