Aktualności

2020-07-06 18:11

Ewangelia na dziś – 7 lipiec 2020 rok

EWANGELIA (Mt 9, 32-38) – Jezus lituje się nad ludźmi

(…) Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę. 

————–

Również dziś jest wielkie zapotrzebowanie na wypędzanie złego ducha. Dziś też dużo ludzi jest jemu poddanych, wręcz oddanych. A mało jest takich, którzy chcieliby się zająć wypędzaniem go, choćby z własnego życia. A tak niewiele trzeba, by złego ducha wypędzić! Wystarczy pragnąć dobra i mądrze ku niemu zmierzać.

 

Złego ducha pokonuje się dobrocią i mądrością. Nie da się go pokonać jego własną mocą, czyli jakąś formą zła. A dobroć i mądrość pokonują zło, bo są ucieleśnieniem mocy Boga.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 9, 32-38)

Jezus lituje się nad ludźmi

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!»

Lecz faryzeusze mówili: «Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy».

Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...