Aktualności

2020-04-06 18:11

Ewangelia na dziś – 7 kwiecień 2020 rok

EWANGELIA (J 13, 21-33.36-38) – Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra

(…) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi.

————–

Wobec Jezusa możemy przyjmować różne postawy. Może to być postawa przyjaźni, kiedy szukamy bliskości i zażyłości z Mistrzem – jak umiłowany uczeń Jan. Może to być postawa wrogości, gdy samotnie chodzimy mrocznymi drogami, odrzucając Jezusa i wspólnotę – jak Judasz. Może to być także postawa stopniowego nawrócenia – jak Piotr. Jezus wobec tych trzech uczniów i ich jakże odmiennych postaw pozostaje wierny, bliski, pełen szacunku, walczący o ich serca do końca.

 

Jezu, mocą Twej bolesnej Męki przeprowadzaj mnie od wszelkiej zdrady ku miłości drogą nawrócenia serca.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 13, 21-33.36-38)

Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi”. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi.
Jeden z uczniów Jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: „Kto to jest? O kim mówi?” Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: „Panie, kto to jest?”
Jezus odpowiedział: „To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu”. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan.
Jezus zaś rzekł do niego: „Co chcesz czynić, czyń prędzej”. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: „Zakup, czego nam potrzeba na święta”, albo żeby dał coś ubogim. On zaś po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc.
Po jego wyjściu rzekł Jezus: „Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim chwałą otoczony, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i wam teraz mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie”.
Rzekł do Niego Szymon Piotr: „Panie, dokąd idziesz?”
Odpowiedział mu Jezus: „Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz”.
Powiedział Mu Piotr: „Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie”.
Odpowiedział Jezus: „Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...