Aktualności

2023-12-06 16:11

Ewangelia na dziś – 7 grudzień 2023 rok

EWANGELIA (Mt 7,  21. 24-2) – Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

(…) Nie każdy, kto Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego.

————–

Pobożność weryfikują nasze czyny, bo „wiara, która nie jest potwierdzona czynami, martwa jest sama w sobie”. Nie do takiej pobożności zaprasza nas Jezus. Ta proponowana przez Jezusa jest wymagająca. On pragnie dostrzec w nas swoje oblicze. Chce zamieszkać w nas. Chce, abyśmy poszli za Nim, mogli przy Nim odpocząć, z Nim się modlić i pracować. Królestwo Niebieskie nie jest dla leniwych i ociągających się w pełnieniu Woli Ojca, lecz dla ludzi czynu, rozsądnych, budujących na solidnym fundamencie. Tylko on oprze się nawałnicy przeciwności.

 

Jezu, mój Królu, nie zamierzam się modlić jedynie słowami: „Panie! Panie!”, lecz słowa zamieniać w czyn, aby wypełnić Wole Bożą w moim życiu.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 7,  21. 24-2)

Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...