Aktualności

2019-12-06 18:11

Ewangelia na dziś – 7 grudzień 2019 rok

EWANGELIA (Mt 9, 35 – 10, 1.5.6-8) – Jezus lituje się nad znękanymi

(…) Widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza.

————–

Adwent to czas oczekiwania na Przyjaciela. Jest nim Jezus Chrystus. On mnie wybrał do tej przyjaźni i nie odrzuca, mimo że widzi moje słabości i niedostatki. Jego wrażliwe serce jest sercem Dobrego Pasterza, w którym i dla mnie jest wystarczająco wiele miłości. Moje adwentowe ścieżki to przypominanie sobie w małym świecie mojego życia, że nie wolno się bać przychodzącego Jezusa.  Jezus pragnie włączyć mnie do swojej misji Dobrego Pasterza.

 

Jestem człowiekiem szczęśliwym, Panie, bo Ty sam jesteś moim przyjacielem i moim Dobrym Pasterzem. Ufnie chcę słuchać Twojego głosu i żyć Twoim słowem. Uczyń mnie apostołem Twojego kochającego Serca.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 9, 35 – 10, 1.5.6-8)

Jezus lituje się nad znękanymi

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza.
Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...