Aktualności

2023-10-05 16:11

Ewangelia na dziś – 6 październik 2023 rok

EWANGELIA  (Łk 10, 13-16) – Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał

(…) Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły.

————–

Odkładanie nawrócenia na za rok, za miesiąc, za tydzień, nie jest dla nas dobre. Szybko może okazać się, że zobojętniejemy na zło i zamiast dostrzegać grzech u siebie, będziemy się zawsze usprawiedliwiać. Trzeba zacząć już dziś, aby zamiast „biada” usłyszeć „bądź błogosławiony”. Nawróćmy się teraz, by miłość stopniowo przezwyciężała w naszym życiu letniość i egoizm.

 

Jezu, mój Królu, Ty nie czekasz na moje potknięcie, jako na karę za grzech. Czekasz na moje nawrócenie, powrót do domu, z którego wyszedłem.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 10, 13-16)

Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział:
«Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz!
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który mnie posłał».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...