Aktualności

2022-10-05 16:11

Ewangelia na dziś – 6 październik 2022 rok

EWANGELIA (Łk 11, 5-13) – Wytrwałość w modlitwie

(…) Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom.

————–

Słowa Jezusa w dzisiejszej Ewangelii bardzo trafnie opisują prawdę o człowieku. Nawet ci, którzy mają bardzo niewiele miłości dla innych, ludzie chciwi, kłamliwi i złośliwi, miękną i odkrywają w sobie coś pięknego, gdy przeżywają dar rodzicielstwa. Także ci, którzy z różnych powodów nie zostali rodzicami, muszą koniecznie zachować w sobie to święte powołanie do naśladowania Boga w Jego czułej ojcowskiej miłości.

 

Jezu, mój Królu, Ty, który ujawniasz nam czułe ojcostwo Boga, ucz mnie rodzicielskiej postawy wobec wszystkich, których stawiasz na mojej drodze.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 11, 5-13)

Wytrwałość w modlitwie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...