Aktualności

2021-10-05 17:11

Ewangelia na dziś – 6 październik 2021 rok

EWANGELIA (Łk 11, 1-4) – Jezus uczy modlitwy

(…) Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów.

————–

Modlitwa zajmuje bardzo ważne miejsce w życiu człowieka wierzącego. Dlatego wołamy dziś wraz z uczniem: Panie, naucz nas modlić się. I Jezus przychodzi nam z pomocą, ucząc nas modlitwy Ojcze nasz. Wspaniałe jest to, że Jezus pragnie modlić się z nami. On wskazuje nam na zażyłą więź z Ojcem i sam wprowadza nas w głębokie z Nim zjednoczenie. A czy ja jestem gotowy modlić się z Jezusem?

 

Jezu, pragnę z Tobą modlić się do Ojca, abym mógł pogłębiać swoją więź z Bogiem.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 11, 1-4)

Jezus uczy modlitwy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów».
A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...