Aktualności

2024-03-05 16:11

Ewangelia na dziś – 6 marzec 2024 rok

EWANGELIA (Mt 5, 17-19) – Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim

(…) A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

————–

Prawo Boże jest niezmienne, nie podlega dyskusji. A mimo to wielu jest dziś takich, którzy chcieliby coś w nim zmienić, znieść niewygodne przykazanie. Słowa Jezusa pozostają w konflikcie ze współczesnym światem. Bez tego Prawa w sercu człowieka rodzi się nieład, a stąd już prosta droga do chaosu i bezprawia w życiu społecznym, a w konsekwencji do Piekła. Wielki jest ten w oczach Bożych, który jest wierny Prawu. Ewangelia i Prawo Boże to nie kwestia mody, zmieniającej się kultury. Prawo Boże jest trwałe i dzięki temu mamy solidny fundament dla naszego życia.

 

Jezu, mój Królu, proszę Cię, abym zawsze był wierny Twojemu Prawu i kierował się w nim miłością, a nie literą.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 5, 17-19)

Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...