Aktualności

2024-05-05 16:23

Ewangelia na dziś – 6 maj 2024 rok

EWANGELIA (J 15, 26 – 16, 4a) – Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie

(…) Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie.

————–

Uczniowie Chrystusa w żadnej epoce nie mogą się załamywać. My też. Przecież nie zostajemy sami, otrzymaliśmy Ducha Prawdy, naszego Wspomożyciela – Ducha Świętego. Taki jest testament Jezusa, który również my powinniśmy realizować. Ale czy przyjęliśmy Ducha Świętego do swojego serca? Czy zaprzyjaźniliśmy się z Nim? On ciągle współpracuje z nami i dodaje nam odwagi w przeciwnościach.

 

Jezu, mój Królu, proszę, pomóż mi otworzyć serce dla Ducha Świętego, aby mnie wzmacniał w czasie prób i napełniał pokojem.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 15, 26 – 16, 4a)

Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...