Aktualności

2019-11-05 18:11

Ewangelia na dziś – 6 listopad 2019 rok

EWANGELIA (Łk 14, 25-33) – Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

(…) Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

————–

Bycie chrześcijaninem to nie kolejny obowiązek, lecz nowy sposób dźwigania życiowych ciężarów. Jezus uczynił wszystko z miłości do nas. Czy miłość do Niego jest motorem wszystkiego w naszym życiu, łącznie z miłością do bliskich? Zachowanie tego porządku może nas kosztować odrzuceniem przez najbliższych. Jezu, niech codzienne doświadczanie mocy Twojej miłości pozwala mi iść za Tobą w każdej sytuacji.

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 14, 25-33)

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.
Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...