Aktualności

2021-07-05 17:11

Ewangelia na dziś – 6 lipiec 2021 rok

EWANGELIA (Mt 9, 32-38) – Jezus lituje się nad ludźmi

(…) Głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

————–

Jezus potrzebuje współpracowników, szuka ludzi z otwartym sercem, gotowych do poświęceń. On pragnie, abyśmy bezgranicznie włączali się w Jego misję miłości i głosili Ewangelię o Królestwie własnym życiem. On lituje się nad nami, nad światem, nad tymi, którzy cierpią, są przytłoczeni problemami. Aby mogło się to zrealizować, powinniśmy się wsłuchać w Jego głos, wypełnić zadania, które powierzył nam, swoim uczniom.

 

Ojcze, Panie żniwa, poślij i mnie na żniwo, które jest wielkie. Niech nie braknie współpracowników Jezusa w dziele ewangelizacji.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 9, 32-38)

Jezus lituje się nad ludźmi

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!»
Lecz faryzeusze mówili: «Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy».
Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...