Aktualności

2021-12-05 16:11

Ewangelia na dziś – 6 grudzień 2021 rok

EWANGELIA (Łk 5, 17-26) – Chrystus uzdrawia duszę i ciało

(…) Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy.

————–

Jezus pomaga nie tylko paralitykowi, ale chce pomóc również nam. On daje nam jeszcze więcej. Tak jak było to w przypadku paralityka, którego Jezus nie tylko uzdrowił na ciele, ale i odpuścił mu grzechy. Zrobił tak, aby grzech nie niszczył już tego człowieka ani jego życia. Jezus pragnie nas ocalić, bo jest naszym Zbawicielem.

 

Jezu, pochyl się nade mną, paralitykiem, uzdrów mnie, bym mógł zacząć od nowa.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 5, 17-26)

Chrystus uzdrawia duszę i ciało

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać.
Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek, przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: «Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy».
Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: «Kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga?».
Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: «Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy powiedzieć: „Wstań i chodź”? Otóż żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do sparaliżowanego: «Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!». I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga.
Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: «Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...