Aktualności

2019-12-05 18:11

Ewangelia na dziś – 6 grudzień 2019 rok

EWANGELIA (Mt 9, 27-31) – Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa

(…) Niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić?

————–

Kiedy się modlę, Bóg pyta mnie, czy wierzę, że On chce prawdziwego, pełnego dobra człowieka. Właśnie wówczas bliska staje się mi modlitwa dwóch niewidomych, abym także przejrzał, zobaczył Mesjasza, który przyszedł mnie wyzwolić, i uznał cuda, jakich nieustannie dokonuje. Czy moja wiara wystarczy, aby Jezus uzdrowił mnie z mojej ślepoty?

 

„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Uzdrów, Panie, mój wzrok wiary, abym wierząc, zobaczył Twoje działanie i mógł o tym świadczyć wobec innych.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 9, 27-31)

Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!».
Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?».
Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!».
Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie».
I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!». Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...