Aktualności

2024-06-05 16:30

Ewangelia na dziś – 6 czerwiec 2024 rok

EWANGELIA (Mk 12, 28b-34) – Przykazanie miłości

(…) Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.

————–

To znaczy całkowicie, czyli postawisz Boga w centrum swojego życia, zaufasz Mu do końca, uwierzysz, że chce twojego dobra, i oddasz Mu całe swoje życie, bez żadnych zastrzeżeń. I zawsze będziesz Mu wierny. Na fundamencie tym budujmy naszą relacją z bliźnim, kochając go jak siebie samego, nawet gdy bliźni okaże się naszym krzyżem lub największym wrogiem.

 

Jezu, mój Królu, daj mi siłę do wypełniania przykazania miłości względem Ciebie i bliźniego.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 12, 28b-34)

Przykazanie miłości

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...