Aktualności

2020-09-04 18:11

Ewangelia na dziś – 5 wrzesień 2020 rok

EWANGELIA  (Łk 6, 1-5) – Chrystus jest panem szabatu

W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami, jedli.

————–

Jezus nazywa siebie Panem szabatu, czyli Panem odpoczynku w Bogu. Bóg pragnie nasycić każdy głód naszego ciała i ducha, tylko czy my Mu o nim mówimy, czy też szukamy gdzie indziej własnych rozwiązań? Kiedy ktoś postępuje inaczej, niż tego oczekuję, czy chcę go zrozumieć, czy zaczynam oceniać lub oskarżać?

 

Jezu, proszę, nasyć dziś każdy głód mego ciała, a przede wszystkim napełnij mnie miłością i radością Twojej obecności.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 6, 1-5)

Chrystus jest panem szabatu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami, jedli.
Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: „Czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat?”
Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: „Nawet tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać”.
I dodał: „Syn Człowieczy jest panem szabatu”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...