Aktualności

2022-01-04 16:11

Ewangelia na dziś – 5 styczeń 2022 rok

EWANGELIA (J 1, 43-51) – Chrystus jest Synem Bożym

(…) Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!

————–

Wciąż stajemy przed wyborem: kogo słuchać? Czy niezmiennych oskarżeń i żalów z ust ludzi, czy raczej Jezusa, który zawsze ma dla nas Słowo pocieszenia, Słowo łaski… Jakie to znamienne: z ust Jezusa nawet napomnienie brzmi jak pocieszenie, nawet najboleśniejsza prawda brzmi jak dobra nowina, tymczasem z ust ludzkich nawet wyznania miłości brzmią czasami jak kłamstwa.

 

Jezu, mój Królu, Ty mnie przenikasz i znasz wszystkie moje myśli i plany. Pragnę słuchać twych napomnień i wdrażać je w życie, bo są zawsze jak słowa pocieszenia.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 1, 43-51)

Chrystus jest Synem Bożym

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa.
Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną». Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra.
Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu».
Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?».
Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».
Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».
Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?».
Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!».
Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...