Aktualności

2021-08-04 17:11

Ewangelia na dziś – 5 sierpień 2021 rok

EWANGELIA (Mt 16, 13-23) – Wyznanie Piotra i pierwsza zapowiedź męki

(…) Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.

————–

Jezus przeprowadza sondaż, zadając swoim uczniom dwa pytania. Odpowiedź na pierwsze nie jest trudna, bo uczniowie powtarzają opinie innych ludzi o Jezusie. A to zawsze jest łatwiejsze. Jednak drugie pytanie jest trudne, bo bezpośrednio dotyka serca, każe stanąć w prawdzie. Piotr odpowiada na nie z wielką żarliwością: „Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego”. Słowa te nie pochodzą od niego, tylko objawił mu je Ojciec. Piotr otworzył się na działanie Boga, uznał to za prawdę i wyznał wiarę w Jezusa.

 

Jezu, tak jak Piotr wyznaję dziś, że jesteś Synem Boga, i chcę kroczyć drogą, którą Ty mi wskazujesz. Proszę, umocnij mnie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 16, 13-23)

Wyznanie Piotra i pierwsza zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
Odtąd zaczął Jezus Chrystus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...