Aktualności

2020-08-04 18:11

Ewangelia na dziś – 5 sierpień 2020 rok

EWANGELIA  (Mt 15, 21-28) – Wiara niewiasty kananejskiej

(…) Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela.

————–

Przed tajemnicą paschalną Męki, misja Jezusa ograniczała się jedynie do narodu wybranego. Dopiero po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie ponieśli Ewangelię na cały świat. Były jednak wyjątki. I ta Kananejka do nich należy. Jezus docenia jej pokorę i nieustępliwość w prośbie. Ze względu na tę wiarę uwalnia jej córkę od złego ducha. Czy i ja potrafię tak wytrwale i nieustępliwie prosić Jezusa? Czy moim prośbom towarzyszy równie silna wiara?

 

Jezu, Ty pragniesz mnie nieskończenie obdarzać, mówiąc mi: „Niech Ci się stanie, jak chcesz”. Tylko czy moja wiara jest wystarczająca?

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 15, 21-28)

Wiara niewiasty kananejskiej

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.
Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”.
Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”.
A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi”.
On jednak odparł: „Niedobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać psom”.
A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów”.
Wtedy Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz”. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...