Aktualności

2019-10-04 18:11

Ewangelia na dziś – 5 październik 2019 rok

EWANGELIA (Łk 10, 17-24) – Przywileje uczniów

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością.
Wtedy rzekł do nich: Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie.

————–

Spotkałem w swoim życiu Zbawiciela, moje imię zapisane jest w sercu Boga, Duch Święty przywraca mi radość z mojego zbawienia. Trzeba tylko prostoty serca, aby zauważyć te powody radości, które nie ustają, bo pochodzą od Boga. Z tą świadomością wyrusz dziś na kolejny etap misji ucznia Jezusa.

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 10, 17-24)

Przywileje uczniów

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: „Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają”.
Wtedy rzekł do nich: „Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”.
W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”.
Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...