Aktualności

2024-03-04 16:11

Ewangelia na dziś – 5 marzec 2024 rok

EWANGELIA (Mt 18, 21-35)Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem drugiemu człowiekowi

(…) Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie?

————–

Mamy prawo domagać się sprawiedliwości. Ten, kto wyrządził zło, powinien je naprawić, ale w sercu nie możemy pielęgnować nienawiści, ani żadnej urazy. Powinniśmy przebaczać zawsze, stłumić w sobie chęć odwetu i nie wracać do tego więcej. Wybaczać jest bardzo trudno. Dlatego prośmy Boga o łaskę przebaczenia, o to byśmy umieli spojrzeć na drugiego człowieka z miłosierdziem. Starajmy się żyć tą prawdą każdego dnia. Módlmy się za tych, którzy nam zawinili, a wówczas przebaczać będzie dużo łatwiej.

 

Jezu, mój Królu, naucz mnie patrzeć na drugiego człowieka Twoimi oczami, abym umiał zawsze przebaczać.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 18, 21-35)

Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem drugiemu człowiekowi

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?».
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.
Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go:
„Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!”. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?”. I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...