Aktualności

2023-04-04 16:11

Ewangelia na dziś – 5 kwiecień 2023 rok

EWANGELIA (Mt 26, 14-25) – Zdrada Judasza

(…) Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam.

————–

Popełniamy większe i mniejsze grzechy – zdrady. Niektóre z lęku, niektóre z głupoty, by pokazać, jacy to jesteśmy „wolni”. Może nie jest to lęk o życie, ale na przykład o to, co inni o nas pomyślą czy powiedzą. Zdrada Judasza wynikała z chęci zysku. Srebrniki były cenniejsze od Przyjaciela. I to jest przerażające! Bóg przegrywa z pieniądzem!

 

Jezu, mój Królu, srebrniki grzechu są wielką pokusą. Czy wybiorę je zamiast Ciebie? Mimo pokusy zdrady, nie opuszczaj mnie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 26, 14-25)

Zdrada Judasza

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: „Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam”. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: „Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?”
On odrzekł: „Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: «Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami»”. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.
Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: „Zaprawdę powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi”.
Zasmuceni tym bardzo, zaczęli pytać jeden przez drugiego: „Chyba nie ja, Panie?”
On zaś odpowiedział: „Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane; lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”.
Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: „Czy nie ja, Rabbi?” Mówi mu: „Tak jest, ty”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...