Aktualności

2022-12-04 16:11

Ewangelia na dziś – 5 grudzień 2022 rok

EWANGELIA (Łk 5, 17-26) – Chrystus uzdrawia duszę i ciało

(…) Weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek, przed Jezusa.

————–

Zobacz siebie w dzisiejszej Ewangelii: może jesteś paralitykiem, którego trzeba zanieść przed oblicze Chrystusa, a może jednym z czterech mężczyzn, którzy w imię miłosierdzia mu pomagają. Może jesteś jak faryzeusze i znawcy prawa, a może jak ludzie z tłumu, którzy tak skoncentrowali się na nauczaniu Mistrza, że nie zauważyli cierpiącego człowieka. A może bywasz każdą z tych postaci, zależnie od etapu twojego życia?

 

Jezu, mój Królu, spójrz na moją ludzką biedę i zmiłuj się nade mną.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 5, 17-26)

Chrystus uzdrawia duszę i ciało

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać.
Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek, przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: «Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy».
Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: «Kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga?».
Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: «Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy powiedzieć: „Wstań i chodź”? Otóż żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do sparaliżowanego: «Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!». I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga.
Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: «Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...