Aktualności

2020-12-04 17:11

Ewangelia na dziś – 5 grudzień 2020 rok

EWANGELIA (Mt 9, 35 – 10, 1.5.6-8) – Jezus lituje się nad znękanymi

(…) Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.

————–

Jezus przychodzi do nas jako miłosierny Zbawiciel. Nie tylko sam nawiedza nasze miasta i wsie, ale posyła też do nas swoich uczniów i apostołów. Na mocy Chrztu św. także każdy z nas jest uczniem Jezusa. Świat, nasi bliscy, ludzie, których spotykamy, oczekują na nasze świadectwo wiary, nadziei i miłości. Darmo otrzymaliśmy, darmo dawajmy, z radością i entuzjazmem.

 

Jezu, pragnę, aby również moje świadectwo katolickiego życia mówiło innym o nadchodzącym Królestwie Bożym.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 9, 35 – 10, 1.5.6-8)

Jezus lituje się nad znękanymi

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza.
Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...